Słuchaj nas online

Informacje | Kultura | Rozrywka | Nauka

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ,, Najpiękniejsze miejsce w Trójwsi”

Więcej od tego autora

Przeczytasz w: 2 minuty

W naszym konkursie każde dziecko dostaje nagrodę!

Nagrody ufundowała jedna ze słuchaczek Radia Istebna, której z tego miejsca pragniemy gorąco podziękować, tym bardziej, że jest ona spoza Trójwsi.

Zapytajcie swoich nauczycieli o ten konkurs i oddajcie im swoje prace do 20 października. Potem wybierzemy najlepsze prace, które otrzymają specjalną nagrodę, a pozostałe dzieci również obdarujemy nagrodami.

Mamy tylko jedno ograniczenie. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas 1 – 3 z całej Trójwsi.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

,, Najpiękniejsze miejsce w Trójwsi”

REGULAMIN KONKURSU

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest propagowanie aktywności twórczej dzieci, uwrażliwianie na piękno naszej małej ojczyzny,, Trójwsi”, budowanie poczucia przynależności do korzeni i więzi pokoleniowej, rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży

KRYTERIA OCENY PRAC

Zgodność z tematem, innowacyjne spojrzenie, atrakcyjność wizualna, estetyka pracy.

UCZESTNICY

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej z Gminy Istebna

 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę

 • Zwracamy się z prośbą do nauczycieli do zebrania prac w swojej placówce i przekazanie ich organizatorowi.

TECHNIKA I FORMAT

 • Na konkurs można złożyć prace wykonane w różnych technikach plastycznych ( malarstwo, grafika, wycinanki, wyklejanki, kolaż, itp.) techniki płaskie

 • Format prac do A3.

OPIS PRAC

 • Każdy uczestnik powinien opisać na odwrocie swoją pracę wg poniższego wzoru:

1. Imię i nazwisko,

2. Wiek, klasa

3. Adres szkoły,

4. Telefon szkoły

5. Tytuł pracy

 • Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

 • Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

 • Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

TERMIN SKŁADANIA PRAC

 • Prace należy składać w terminie do 20 października 2016 u swoich nauczycieli. Przedstawiciel Radia Istebna osobiście zgłosi się po prace chce przy tej okazji wykonać pamiątkowe zdjęcie wszystkim uczestnikom konkursu.

NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW

 • Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy, a każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa. Sponsorem nagród jest Radio Istebna oraz Słuchaczka Karolina z USA.

 • Jury powołane przez organizatora pod uwagę weźmie: umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania i oryginalność.

 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

 

WERNISAŻ I WRĘCZENIE NAGRÓD

 • O terminie wernisażu i wręczeniu nagród organizator poinformuje telefonicznie

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Radio Istebna, a wszystkie prace zamieszczone będą w galerii na stronie Radia Istebna (www.radioistebna.pl)

INFORMACJE DODATKOWE

 • Prace grupowe nie będą oceniane.

 • Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.

 • Organizator oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu.

Organizator konkursu

Koniecznie przeczytaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze